În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022
Primăria comunei Rebrișoara, cu sediul în Rebrișoara, nr. 744, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr.1336/08.11.2022
(detalii în documentul atașat)

vizualizare document, bibliografie

Primăria comunei Rebrișoara, cu sediul în Rebrișoara, nr. 744, tel 0263-220-162, fax 0263-220-161, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, în data de 29.12.2022, proba scrisă, pentru următoarele funcții publice:

1. Inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad principal, în cadrul compartimentului financiar-contabilitate, salarizare, impozite și taxe locale, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara - 2 posturi
Bibliografia conform anexei nr.1

2. Inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad principal, în cadrul compartimentului evidență agricolă, cadastru, urbanism. fond funciar, amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara - 3 posturi
Bibliografia conform anexei nr.2

3. Inspector, funcție publică de execuție, clasa I, grad principal, în cadrul compartimentului asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebrișoara - 1 post
Bibliografia conform anexei nr.3

vizualizare document bibliografie/tematică

Primăria comunei Rebrișoara organizează concurs/examen în vederea ocupării postului vacant corespunzător funcției de execuție în regim contractual:
Compartiment Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, funcția de execuție vacantă de referent 1 A - Șef S.V.S.U.

vizualizare document, bibliografie