Procese verbale ale şedinţelor de Consiliu local.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.Nr. Data Descriere Fișier
410629.06.2020Proces verbal ședința ordinară
335815.05.2020Proces verbal ședința ordinară
250931.03.2020Proces verbal ședința ordinară
140419.02.2020Proces verbal ședința ordinară
69730.01.2020Proces verbal ședința ordinară
5709.01.2020Proces verbal ședința extraordinară