Procese verbale ale şedinţelor de Consiliu local.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.Nr.DataDescriereFișier
437030.06.2023Proces verbal ședința ordinară
415809.06.2023Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
407531.05.2023Proces verbal ședința ordinară
346327.04.2023Proces verbal ședința extraordinară
314111.04.2023Proces verbal ședința ordinară
307407.04.2023Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
286631.03.2023Proces verbal ședința ordinară
203413.03.2023Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
159028.02.2023Proces verbal ședința ordinară
61930.01.2023Proces verbal ședința ordinară
694621.12.2022Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
683421.12.2022Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
650429.11.2022Proces verbal ședința ordinară
611231.10.2022Proces verbal ședința ordinară
587819.10.2022Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
566130.09.2022Proces verbal ședința ordinară
525208.09.2022Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
510931.08.2022Proces verbal ședința ordinară
489711.08.2022Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
467529.07.2022Proces verbal ședința ordinară
429230.06.2022Proces verbal ședința ordinară
414521.06.2022Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
393131.05.2022Proces verbal ședința ordinară
294629.04.2022Proces verbal ședința ordinară
299419.04.2022Proces verbal ședința extraordinară convocată de îndată
229731.03.2022Proces verbal ședința ordinară
131525.02.2022Proces verbal ședința ordinară
63031.01.2022Proces verbal ședința ordinară
410629.06.2020Proces verbal ședința ordinară
335815.05.2020Proces verbal ședința ordinară
250931.03.2020Proces verbal ședința ordinară
140419.02.2020Proces verbal ședința ordinară
69730.01.2020Proces verbal ședința ordinară
5709.01.2020Proces verbal ședința extraordinară