Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
13 25.02.2022 privind implementarea proiectului ”AMENAJĂRI EXTERIOARE LA CĂMINUL CULTURAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
12 25.02.2022 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”
11 25.02.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Rebrișoara și al unui membru supleant, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea postului de director adjunct la Școala Gimnazială ”Iacob și Ioachim Mureșanu” - Rebrișoara
10 25.02.2022 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2022
09 25.02.2022 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2021
08 31.01.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2022
07 31.01.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2022
06 31.01.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
05 31.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să respingă în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008
04 31.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare
03 31.01.2022 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara pentru anul școlar 2022-2023
02 31.01.2022 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2022
01 31.01.2022 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Rebrișoara
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
21 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
20 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
19 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
21 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018 -
20 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
19 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
13 25.02.2022 privind implementarea proiectului ”AMENAJĂRI EXTERIOARE LA CĂMINUL CULTURAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
12 25.02.2022 privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor financiare apărute în cadrul achiziției care are ca obiect: ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA REBRIȘOARA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” -
11 25.02.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Rebrișoara și al unui membru supleant, care va face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea postului de director adjunct la Școala Gimnazială ”Iacob și Ioachim Mureșanu” - Rebrișoara -
10 25.02.2022 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice pentru anul 2022 -
09 25.02.2022 privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local de venituri și cheltuieli, la finele anului 2021 -
08 31.01.2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Rebrișoara pe anul 2022 -
07 31.01.2022 privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare în comuna Rebrișoara pentru anul 2022 -
06 31.01.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară nr. IG173300247 din 20.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
05 31.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebrișoara să respingă în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 -
04 31.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de venit minim garantat - Legea nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare -
03 31.01.2022 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Rebrișoara pentru anul școlar 2022-2023 -
02 31.01.2022 privind alegerea de către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRIȘOARA, a președintelui de ședință, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna FEBRUARIE 2022 -
01 31.01.2022 privind actualizarea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Rebrișoara -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA - AN 2021

ARHIVA - AN 2020