Art. 63 Primarul și viceprimarul

In conformitate cu dispoziţiile Legii nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, primarul comunei are obligaţia de a prezenta consiliului local un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ–teritorială şi cu principalele activităţi desfăşurate pe parcursul anului precedent.

Lege nr.215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale

Descriere Fișier
Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Rebrișoara, pentru anul 2020 PDF
Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Rebrișoara, pentru anul 2018 PDF
DescriereFișier
Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Rebrișoara, pentru anul 2018 PDF