Fiecare instituţie sau autoritate publică întocmește anual, prin structurile de informare şi relaţii publice, un raport privind accesul la informaţiile de interes public.
Raportul elaborat după modelul prevăzut în anexa nr. 10 la HG. nr. 478/2016 este adresat conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective şi se publica conform prevederilor legale.
Până la data de 15 mai, ministerele, celelalte autorități ale administrației publice centrale și instituțiile prefectului transmit la Secretariatul General al Guvernului rapoartele de implementare prevăzute de Legea nr. 544/2001 și de normele de aplicare ale Legii, aprobate prin HG nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea primăriei comunei Rebrişoara

Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2