Cereri pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală persoane fizice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală persoane juridice

Descriere Fișier
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Doc Open document
Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare Doc Open document
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism Doc Open document
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare Doc Open document
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor Doc Open document
Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor Doc Open document
Model de cerere pentru solicitarea informaților de interes public
Format digital Adobe PDF
Format digital *OpenDocument

(timp de completare aprox. 3 minute)
*pentru editarea documentului folosiți aplicațiile gratuite Openoffice disponibile la http://www.openoffice.org/download/Model de reclamație administrativă în caz de răspuns negativ
Format digital Adobe PDF
(timp de completare aprox. 3 minute)


Model de reclamație adminstrativă în cazul lipsei unui răspuns în termen legal
Format digital Adobe PDF
(timp de completare aprox. 3 minute)
Descriere Fișier
Cerere eliberare adeverință Registrul Agricol PDF
Descriere Fișier
Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (persoane fizice) Doc Open document
Oferta de vânzare teren (persoane fizice) Doc Open document
Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (persoane juridice) Doc Open document
Oferta de vânzare teren (persoane juridice) Doc Open document