Comisia pentru buget finanțe, activități economice, administrarea domeniului public
și privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism

Varvari Radu-Nicolae
(președinte comisie)

Moldovan Ramona-Nicoleta
(secretar comisie)

Bodiu Marius
(membru)

Mureșan Vasile
(membru)

Sîrbu Ștefan
(membru)

Comisia pentru învățământ, sănătate, familie, activități social-culturale,
culte, activități sportive, agrement, turism, servicii publice și comerț

Chifa Domnița
(președinte comisie)

Pop Raveca-Maria
(secretar comisie)

Moldovan Nicolae
(membru)
Bodiu Marius
(membru)

Scurtu Anton
(membru)

Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,
respectării drepturilor și libertăților cetățenilor, protecție socială, protecția mediului,
agricultură și silvicultură

Ciocîrlă Macedon
(președinte comisie)

Mureșan Vasile
(secretar comisie)

Cârcu Onișor
(membru)

Burduhos Nicolae
(membru)

Rotar Ioan
(membru)