Evidenta persoanei

Echiparea teritoriului: anul 2002

Total comuna

 • suprafata totala [ha]: 13687
 • numarul locuintelor existente: 1386
 • suprafata locuibila: 66813
 • lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile [km]. = 4.5 km
 • lungirnea simpla a retelei de canalizare [km] = in curs de realizare – 13 km.

Populatia: anul 2002

 • populatia totala – 4957
 • din care femei – 2536
 • populatia cu domiciliul in localitate – 3957
 • miscarea naturala
  • nascuti vii – 65
  • decedati total – 45
 • miscarea migratorie interna
 • stabiliri de domiciliu in localitate – 50
 • plecari cu domiciliul din localitate – 62
 • stabiliri de resedinta in localitae – 15
 • plecari cu resedinta din localitate – 35

Forta de munca

 • numar mediu de salariati – 520

din care pe activitati:

 • agricultura, silvicultura – 269
 • industrie prelucratoare – 55
 • constructii – 25
 • comerta cu ridicata si amanuntul – 42
 • transporturi , comunicatii – 30
 • administratie publica – 19
 • invatamant – 52
 • sanatate si asistenta sociala – 28

Structura populatiei active pe sectoare economice:

 • sector primar = 60 %
 • sector secundar = 25 %
 • sector tertiar = 15 %