Anunturi si evenimente

Documentele tehnice ale Cadastrului Sistematic din Comuna Rebrisoara sectoarele 1,2,3 si 7 pot fi vizualizate pe site-ul ANCPI.
Deasemenea pot fi consultate si la sediul Primariei Rebrisoara.

Contestatiile de rectificare ale acestor documente se pot face in termen de 60 zile de la afisarea lor la sediul Primariei Rebrisoara.

Primaria Rebrisoara, Aprilie 2017